שלחו לנו הודעה
חיפוש פעילויות

מדיניות הרשמה וביטולים

מדיניות הרשמה וביטולים
1. החוגים יפתחו בע"ה החל מ 1.9.2021
2. השתתפות בחוג תתאפשר רק לאחר השלמת הליך ההרשמה, הכולל מילוי טופס הרשמה, רישום והסדרת התשלום השנתי.
3. לא יגבו דמי רישום. המחיר כלול בתוך מחיר כל פעילות.
4. בכל חוג יתקיימו 32 מפגשים (10 חודשים), והתשלום יגבה ב-10 תשלומים אלא אם כן מצוין אחרת.
5. ניתן להירשם לפעילות בכל שלב במהלך השנה, על בסיס מקום פנוי.
6. למתנ"ס שמורה הזכות לעדכן מחירים ע"פ המדד. עדכון כזה אם יעשה, יהיה בחודש פברואר.
7. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח חוג, במידה ומספר הנרשמים אינו מאפשר זאת, או לחילופין לסגור חוג, במידה וירד מספר המשתתפים מתחת למינימום שנקבע.
8. פתיחת כל קבוצה מותנה במספר הנרשמים. בחלק מהמקרים אנו נדחה את פתיחת החוג, ונודיע על כך לכל הנרשמים.
9. בכל חוג בו לא הודענו במפורש על `מפגש טעימה ללא עלות`, יש להסדיר רישום לפני הגעה לחוג.
אישור פרטני ינתן ע"י הרכזים במקרה הצורך, ובמקרה כזה אם הניסיון הצליח ובוצע רישום לחוג, תחויבו החל מהמפגש הראשון, כלומר גם על מפגש הניסיון יש לשלם.
אם הוצע מפגש טעימה בחוג, אין בכך להבטיח מקום בחוג לכולם, ויש להסדיר הרשמה במזכירות המתנ"ס.
10. המעוניינים בהנחה ימלאו טופס `בקשת הנחה` במזכירות המתנ"ס.
ועדת ההנחות תדון בכל פניה שתוגש. הועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה, ועד לקבלת אישור הנחה יחוייב הפונה במחיר הרגיל עבור הפעילות.
ועדת הנחות לא תדון במי שטרם הסדיר את הרישום לפעילות.


ביטולים ושינויים
1. הביטולים יעשו בכתב בלבד.
2. אי הופעה לחוג אינה משחררת מתשלום.
3. ניתן לבטל השתתפות בחוג עד סוף חודש נובמבר, או לעבור להתנסות בחוג אחר, בתאום בכתב עם הרכז.
במקרה של עזיבה לא יוחזר הכסף עבור תקופת ההתנסות.
4. החל מחודש דצמבר ועד סוף פברואר כל בקשת ביטול תידון לגופה, ואם תאושר יחויב המשתתף בתשלום של חודש אחד נוסף, אחרי בקשת הביטול.
5. החל מחודש מרץ לא ניתן לבטל השתתפות בחוג, ויש להמשיך לשלם עד סוף שנת הפעילות (למעט סיבה בריאותית).
6. במקרה של פציעה או מחלה ממושכת יש להביא אישור רפואי מתאים.
כל מקרה ידון לגופו, ואנו נשתדל לתת את מירב ההחזר בהתאם לנסיבות.
עם חזרתו של המשתתף לחוג יש להביא אישור רפואי המתיר את הפעילות.
7. בחוגים קצרים (3-5 חודשים) יתאפשרו ביטולים בחודש הראשון בלבד.
8. נסיעה לחו"ל למשך יותר מ-30 יום, יזוכה בתשלום עבור חודש אחד.
נסיעה לחו"ל למשך יותר מ-60 יום – יוקפא התשלום לתקופת ההיעדרות.
כל משתתף אחראי לעדכן מראש (בכתב) במידה ולא ישתתף בפעילות עקב נסיעה לחו"ל.
9. טיולים (חד יומי) :
ביטול פחות מ-3 ימים לפני הטיול - 100% מעלות הטיול.
ביטול עד 3 ימים לפני הטיול - 50% מעלות הטיול.
ביטול עד 7 ימים לפני הטיול - 20% מעלות הטיול.
10. נופשונים (רב יומי):
ביטול עד 7 ימים לפני הטיול - 100% מעלות הטיול.
ביטול עד 14 ימים לפני הטיול - 50% מעלות הטיול.
ביטול עד 21 יום לפני הטיול - 25% מעלות הטיול.

ראשי יצירת קשר יוטיוב פייסבוק
הסדרי נגישות מפת אתר